zaterdag 24 juni 2017

P175 Beauty

Prompt nummer 284 van Tiare's lijst is BEAUTY.
Beauty is in the eye of the beholder.