zondag 30 april 2017

P120 Blow a kiss

Prompt 29 van Tiare's January Play lijst was BLOW A KISS.
Het plaatje komt uit een flight magazine en het woordje kiss heb ik gestempeld.